Vastaanottokeskuksia arvioidaan lakkauttamisten tai muutosten varalta

Maahanmuuttovirasto aloitti vuoden alussa vastaanottokeskusten kokonaisarvioinnin.

  • LKS 20160204  Petäjäveden vastaanottokeskus 4. helmikuuta 2016. Petäjäveden vastanottokeskukseen tehtiin yöllä polttopulloisku. STR / LEHTIKUVA Juha Sorri

    Petäjäveden vastaanottokeskus. Vastanottokeskukseen tehtiin torstaiyönä polttopulloisku.

    ()

Virasto käy arvioissa läpi kaikki vastaanottokeskukset toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja turvallisuuden valossa ja arvioi, onko toimintaan tarpeen tehdä muutoksia tai lakkauttaa osa keskuksista kokonaan.

Arvioinnin tueksi virasto saa helmikuussa SPR:n omissa yksiköissään suorittaman laajan selvityksen tulokset. Arviointityön tuloksia käytetään vastaanottoyksiköiden työn ja turvallisuuden kehittämiseen sekä tukemaan vastaanottoyksiköiden tulevaisuutta koskevaa päätöksentekoa.

Useita vastaanottoyksiköitä aiotaan sulkea. Helmikuun loppuun mennessä suljetaan Helsingin Kornetintien yksikkö (ylläpitäjä Luona Oy, 160 paikkaa), Kokemäen Pitkäjärvi (SPR, kapasiteetti 70 paikkaa) ja Rovaniemen Apukan yksikkö (SPR, 150 paikkaa).

Huhtikuun loppuun mennessä suljetaan Nauvo (SPR, 100 paikkaa) ja Vihdin Riuttaranta (seurakunta, 110 paikkaa).

Lisäksi Lahden Hennalan yksikön kapasiteettia on laskettu 600:sta 450:een paikkaan, ja kapasiteettia aiotaan vielä tarvittaessa tarkistaa.

Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämän Espoon Lakiston alaikäisten tukiasumisyksikköjen kapasiteettia lasketaan 80:stä 40:een.

Tammikuun aikana on lakkautettu määräaikojen puitteissa tai muun toiminnallisen arvioinnin myötä vastaanottoyksiköitä Forssassa, Kajaanissa, Haminassa, Merikarvialla ja Iisalmessa.

Vaikka keskuksia lakkautetaan, joitakin jo sovittuja keskuksia vielä perustetaan. Esimerkiksi Tampereelle perustetaan kaupungin ylläpitämä 300-paikkainen vastaanottokeskus.

"Turvallisuuteen on vaikutettu monin toimin"

Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottokeskusten ja niiden ympäristön turvallisuuteen on vaikutettu monin toimenpitein. Muun muassa keskusten johtajille ja henkilökunnalle on järjestetty koulutusta ja turvapaikanhakijoille on annettu tapa- ja laillisuuskasvatusta. Lisäksi vartiointijärjestelyitä ja teknisiä järjestelyitä on käyty läpi ja tarpeen mukaan parannettu.

Maahanmuuttoviraston turvallisuuden asiantuntijat vierailevat jokaisessa vastaanottokeskuksessa alkuvuoden aikana. Käynnit aloitettiin niistä vastaanottokeskuksista, jotka poliisi listasi haasteellisimmiksi turvallisuuden näkökulmasta. Yhteensä käyntejä on jo tehty 80.

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt vastaanottokeskusten valvontaohjeen. Sen mukaan vastaanottokeskukset raportoivat säännöllisesti toiminnastaan ja tekevät toimintaansa ohjaavia suunnitelmia.

Lisäksi virasto tekee pistotarkastuksia vastaanottokeskuksiin varmistaakseen toiminnan sujuvan kaikkien ohjeistusten mukaan.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.