Vapaakiintiö saanut yhä useammat isät pitämään perhevapaata

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan isien oma vapaakiintiö on saanut yhä useammat isät pitämään perhevapaata.

  • isä lapsi

    Isien perhevapaiden käyttö edistää tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia sekä antaa potkua myös työntekoon.

    ()

Muutaman viikon isyysvapaa yleistyi jo 1990-luvun kuluessa ja 2003 tulleen isäkuukauden käyttäjien määrä kymmenkertaistui 2000-luvulla.

Työpaikoilla onkin totuttu siihen, että lapsen syntymän yhteydessä isä jää muutamaksi viikoksi kotiin, mutta kuuden viikon isyysvapaata pitää vain joka kolmas isä.

Isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön kanssa vuosina 2016–2018 hankkeen Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon.

THL:n mukaan isien perhevapaiden käyttö edistää sukupuolten tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia sekä antaa potkua myös työntekoon. Perhevapaan myönteiset vaikutukset voivat kuitenkin usein jäädä työpaikoilla näkymättömäksi.

– Ollessaan kotona lapsen kanssa isät – aivan kuten äiditkin – kehittävät monia työelämän näkökulmasta myönteisiä taitoja, kuten tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä. Isät kertovat, että työmotivaatio ja tehokkuus kasvoivat huomattavasti isäkuukauden jälkeen, toteaa hankkeen johtaja Johanna Lammi-Taskula THL:stä tiedotteessaan.

– Isien perhevapaiden käyttöön vaikuttavat paitsi perheen sisäiset kysymykset, myös monenlaiset työelämään liittyvät tekijät. Suuri työmäärä ja tiukat aikataulut voivat saada isän empimään vapaalle jäämistä. Isä voi myös ennakoida perhevapaasta koituvan kielteisiä seurauksia tuleviin uramahdollisuuksiin, Lammi-Taskula jatkaa.

Hänen mukaansa vapaalle jäämisen puheeksi ottaminen työpaikalla on nykyisin aiempaa helpompaa ja esimiesten tai työtoverien suhtautuminen on pääasiassa myönteistä.

– Isät saavat kuitenkin useammin kielteisiä kommentteja suunnitelmista jäädä pidemmälle perhevapaalle. Vapaiden pitämiseen suhtautuminen työpaikoilla on tärkeää sen kannalta, miten isät voivat vapaita ottaa: työkaverin esimerkki rohkaisee vapaan pitämiseen, mutta työkaverin tai esimiehen nuiva suhtautuminen voi myös estää tai rajoittaa vapaan pitämistä, Lammi-Taskula huomauttaa.

Kaksivuotisen Isä hoitaa -hankkeen tavoitteena on saada entistä useampi isä käyttämään perhevapaata ja jakamaan lastenhoitoa äitien kanssa. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta isien perhevapaan mahdollisuuksista sekä edistää myönteisiä asenteita ja käytäntöjä isien vapaiden käyttöä kohtaan.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.