Vaalilain esteellisyyssäännökset tiukkenevat

Vaalilain esteellisyyssäännöksiin on tulossa muutoksia.

  • LKS 20150419  Eduskuntavaalien äänestystä Toppelundin koululla Haukilahdessa, Espoossa eduskuntavaaleissa sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015. ... Voting during the parliamentary elections  in Espoo, Finland on Sunday April 19, 2015. Finns went to the polls in parliamentary elections on Sunday.

 LEHTIKUVA / MIKKO STIG

    Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on turvata äänestäjien luottamuksen säilyminen vaalijärjestelmään.

    ()

Vaalilakiin aiotaan kirjata nykyistä laajemmin henkilöt, jotka eivät saa toimia tietyissä vaalien viranomaistehtävissä.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi nykyisen lain mukaan olla vaalitoimitsijana yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä tai laivaäänestyksessä eikä toimia vaaliavustajana. Ehdokas ei myöskään saa olla laitosäänestyksessä vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Hallitus torstaina eduskunnalle antamassa esityksessä ehdotetaan henkilöpiiriä laajennettavaksi siten, että myöskään ehdokkaan läheinen eli puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei voisi toimia näissä tehtävissä.

Vaalipiirilautakunnassa ja kunnan keskusvaalilautakunnassa esteellisyyskysymykset ratkaistaan hallintolain perusteella. Tätä koskeva säännös esitetään selvyyden vuoksi lisättäväksi vaalilakiin.

Oikeusministeriön mukaan ehdotettujen muutosten tarkoituksena on selkeyttää esteellisyystilanteiden arvioimista ja turvata äänestäjien luottamuksen säilyminen vaalijärjestelmään.

Vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevan sääntelyn arviointi osoittautui tarpeelliseksi vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen. Korkein hallinto-oikeus totesi menettelyn olleen tuolloin lainvastainen, kun ehdokkaan puoliso oli osallistunut kunnan keskusvaalilautakunnassa äänien tarkastuslaskentaan.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.