Telan Siimes varoitteli Suomea olemaan hereillä EU:n kehittäessä sosiaalipolitiikkaa

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes patistaa olemaan hereillä, kun EU mahdollisesti alkaa laajentaa toimivaltaansa sosiaalipolitiikan saralle.

  • LKS 20140428 Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes Nuorten Eläkeneuvotteluiden tiedotustilaisuudessa Helsingissä 28. huhtikuuta 2014 LEHTIKUVA Roni Rekomaa

    Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

    ()

Euroalueen talouskoordinaatiota on vahvistettu merkittävästi muutamana viime vuonna ja sitä haluttaisiin edelleen tiivistää. Myös Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen on myötätuulessa.

– Muuttumassa olevia pelisääntöjä on juuri nyt useita. Kaikella tällä edistetään kauniita asioita, kuten sosiaalisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden vahvistamista. Taustalla on kuitenkin ankara vääntö siitä, missä asioissa valta on jäsenmailla ja missä puolestaan unionilla, sanoi Suvi-Anne Siimes perjantaina Helsingissä Telan EU:ta ja suomalaista työeläkejärjestelmää käsitelleessä seminaarissa.

Siimeksen mukaan useimmat unionin toimivaltaan liittyneet tähänastiset väännöt ovat olleet kaukana kansalaisten arjesta, mutta sosiaalipolitiikkaan liittyvät muutokset koskettaisivat toteutuessaan jokaisen suomalaisen elämää.

– Jos esimerkiksi eläkepolitiikkaa yhdenmukaistettaisiin EU:ssa, lakisääteisten työeläkkeiden merkitys todennäköisesti vähenisi Suomessa. Ja se voisi tapahtua samaan aikaan, kun omat eläkemenomme ovat suurimmillaan, eli jo seuraavan 10-15 vuoden aikana. Siksi sosiaalipolitiikan unionitasoisten reunaehtojen kanssa kannattaa olla tarkkana, Siimes korosti.

Villejä ehdotuksia

Villeimmissä ehdotuksissa jäsenmaiden välisiä tulonsiirtoja ja yhteisvastuuta haluttaisiin laajentaa etenkin työttömyysturvaan, mutta myös eläkkeisiin. Maltillisemmissa malleissa vahvistettaisiin sosiaalipolitiikan reunaehtoja ja sitovuutta unionin lainsäädännössä.

– Samalla lisättäisiin ihmisten omaa vastuuta ja siihen liittyvää riskinkantoa työuran jälkeisestä toimeentulosta. Meidän lakisääteinen työeläkejärjestelmämme toimii toisesta lähtökohdasta käsin, meillä pitkäikäisyyden ja sijoitustoiminnan riskit sekä vastuut kannetaan yhdessä.

– Esimerkiksi unionitasoiset sosiaaliset oikeudet loisivat suoran suhteen EU:n ja ihmisten arkisen toimeentulon välille. Ne avaisivat tien myös EU-tason verotukselle. Tämä ei kuitenkaan näy yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa Suomessa, huomautti Siimes.

EU:ssa paineita nykyisten pelisääntöjen muuttamiseen syntyy myös turvapaikanhakijatulvasta ja edessä olevasta Britannian mahdollista EU-eroa koskevasta kansanäänestyksestä, Siimes muistutti.

– Tällaisten isojen, kriisiytyvien muutosvirtojen keskellä meidän on syytä pysyä tarkkoina työeläkejärjestelmämme ja eläkevarojemme suhteen, hän varoitteli.

Siimes korosti, että on huolehdittava siitä, että eläkevaroillamme jatkossakin rahoitetaan vain Suomessa tehdystä työstä karttuneita eläkkeitä. Niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi unionin muissa maissa meitä huonommin hoidettujen eläkejärjestelmien tasapainottamiseen.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.