Suomalaisnuorten päihteiden käyttö vähentynyt

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista noin neljännes on raittiita ja yhä harvempi juo itsensä humalaan.

  • LKS 20150223 // LKS 20140624 - Nuoret henkilöt nauttivat alkoholia julkisella paikalla Helsingissä 20. heinäkuuta 2012. LEHTIKUVA Viena Kytöjoki

    Nuoria kaljottelemassa Helsingissä.

    ()

Myös nuorten tupakkakokeilut ja päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet tasaisesti 2000-luvulla. Nuoret kuitenkin pitävät päihteiden käytön riskejä pieninä, ja esimerkiksi nuuskan ja sähkötupakan käyttö on lisääntynyt.

Tiedot ilmenevät nuorten päihteiden käyttöä käsittelevästä eurooppalaisesta European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs -koululaistutkimuksesta. Tutkimus on tehty vuodesta 1995 alkaen neljän vuoden välein 23–36 Euroopan maassa. Kyselyyn osallistuvat tutkimusvuonna 16 vuotta täyttävät koululaiset, jotka ovat Suomessa peruskoulun yhdeksännellä luokalla.

Viime vuonna yhdeksäsluokkalaisista noin joka kymmenes tupakoi päivittäin, kun neljä vuotta aiemmin näin teki joka viides.

Samaan aikaan kun tupakointi on vähentynyt, ovat sekä poikien että tyttöjen nuuskakokeilut lisääntyneet. Viime vuonna jo 42 prosenttia pojista oli joskus käyttänyt nuuskaa, kun vuonna 2007 nuuskaa oli käyttänyt noin neljännes pojista. Tytöillä nuuskan kokeilu oli lisääntynyt 11 prosentista 13 prosenttiin vuosien 2007 ja 2015 välillä.

Sähkösavukkeen ja vesipiipun käyttöä kysyttiin viime vuonna ensimmäisen kerran. Noin puolet pojista ja kolmannes tytöistä oli joskus elämässään kokeillut sähkösavuketta. Noin viidennes nuorista oli kokeillut vesipiippua.

Huumeiden käytössä ei suuria muutoksia

Raittiiden osuus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista on lisääntynyt noin kymmenesosasta neljännekseen vuosien 1995 ja 2015 välillä.

Myös nuorten humalajuominen on vähentynyt. Vuonna 1995 noin puolet nuorista oli juonut vähintään kuusi annosta alkoholia kerralla ainakin kerran viimeisen 30 päivän aikana. Viime vuonna näin teki enää neljännes nuorista. Tyttöjen ja poikien väliset erot humalajuomisessa ovat vähäisiä.

Yhdeksäsluokkalaisten kannabiskokeilut ja -käyttö ovat pysyneet ennallaan. Viime vuonna pojista kymmenen prosenttia ja tytöistä seitsemän prosenttia oli joskus elinaikanaan kokeillut kannabista.

Muiden laittomien huumeiden käyttö on 15–16-vuotiailla harvinaista. Kolme prosenttia nuorista ilmoitti joskus kokeilleensa jotain muuta huumetta kuin kannabista.

Rauhoittavien tai unilääkkeiden käytössä ilman lääkärin määräystä ei ole juuri tapahtunut muutoksia viimeisen neljän vuoden aikana. Alkoholia ja pillereitä yhdessä käyttäneiden osuus on tasaisesti vähentynyt vuodesta 1995 lähtien. Tytöillä yhteiskäyttö on edelleen poikia yleisempää.

Yhä suurempi osa yhdeksäsluokkalaisista pitää säännöllisen, pienten alkoholimäärien juomisen riskejä pieninä. Myös kannabiskokeiluihin liitetään aiempaa vähemmän riskejä. Toisaalta asenteet humalajuomista kohtaan ovat kiristyneet.

ESPAD-tutkimuksen kansainvälinen raportti valmistuu elo-syyskuussa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.