Sunnuntaisuomalainen: Laiskimmat kierrättäjät löytyvätkin peilistä

Suomalaiset ovat vielä kaukana Euroopan unionin kiertotalouspaketin tavoitteista.

  • kierrätys

    Kierrätys on Suomessa oletettua laiskempaa.

    ()

Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalaisen mukaan suomalaiset ovat läntisen Euroopan laiskimpia kierrättäjiä. Suurin osa kierrätyskelpoisesta materiaalista päätyy polttouuniin. Suomalainen tuottaa noin 500 kiloa jätettä joka vuosi, mistä vain 20 prosenttia hyödynnetään materiaalina. Vertailun vuoksi, Saksassa vastaava luku on 45 prosenttia.

Tilastojen perusteella Suomi ei muutenkaan näyttäydy erityisesti cleantechin edelläkävijänä. Siinä missä esimerkiksi Saksan, Itävallan ja Belgian kokonaiskierrätysaste on yli 60 prosenttia, jäädään Suomessa noin 33 prosenttiin.

Suomalaisten ansioksi voidaan laskea se, että jätteet lajitellaan suurelta osin niiden syntypaikoilla. Suuressa osassa Keski-Eurooppaa jätteet kerätään ensin ja eritellään sitten isoissa mekaanisissa käsittelylaitoksissa. Tämä vie myös enemmän resursseja.

Euroopan unioni vaatii, että neljän vuoden päästä yhdyskuntajätteestä kierrätetään yli puolet. Selvityksen alla on nyt, voitaisiinko kiertotaloutta tukea Suomessa veronalennuksilla tai jätteen keräämisen hinnankorotuksilla.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.