SPR: Huhut vastaanottoyksiköiden turvattomuudesta vahvasti liioiteltuja

Vastaanottoyksiköiden turvallisuus on merkittävästi julkisuudesta välittynyttä kuvaa parempi, sanoo Suomen Punainen Risti.

  • LKS 20151112 SPR:n tiimiläinen sairaanhoitaja Minna Luoma (vas.) ja tiimin johtaja Susanna Kauppi purkavat varusteita Aavarannan vastaanottokeskuksessa Kirkkonummella 12. marraskuuta 2015. Suomen Punainen Risti on perustanut terveydenhoidon ammattilaisista koostuvan liikkuvan ryhmän, joka kiertää Suomen vastaanottokeskuksia. Tavoitteena on nopeuttaa turvapaikanhakijoiden alkutarkastuksia. LEHTIKUVA Martti Kainulainen

    SPR:n tiimiläiset purkavat varusteita Aavarannan vastaanottokeskuksessa viime. marraskuussa.

    ()

Punainen Risti suoritti joulu-tammikuussa omissa vastaanottoyksiköissään arvioinnin, jossa selvitettiin vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden rakennusten ja sijoittelun sopivuutta sekä palveluja.

Osana arviota kartoitettiin myös Punaisen Ristin vastaanottoyksiköiden turvallisuutta. Arviointi tehtiin haastattelemalla vastaanottoyksiköiden johtoa ja henkilökuntaa.

Arvioinnin perusteella suurin osa Punaisen Ristin vastaanottoyksiköissä asuvista turvapaikanhakijoista sekä vastaanottoyksiköissä työskentelevästä henkilökunnasta ja vapaaehtoisista koki olonsa turvalliseksi tai erittäin turvalliseksi.

Turvapaikanhakijoiden ja vastaanottoyksiköiden henkilökunnan keskusteluissa nousi esiin turvapaikanhakijoiden huoli joistakin yksittäisistä kantaväestön mielipiteistä ja käytöksestä.

SPR:n mukaan moni turvapaikanhakija koki turvattomuutta myös, koska heidän luottamuksensa viranomaisiin oli kärsinyt kotimaassa, eikä luottoa myöskään Suomen viranomaisiin välttämättä vielä ollut.

Henkilökunnalle lievää turvattomuutta oli aiheutunut yksittäisistä tapauksista vastaanottoyksiköissä, sekä ympäröivän yhteiskunnan asenteista. Vastaanottoyksiköissä koettiin, että naapuruston suhtautuminen vastaanottoyksikköön ja sen asukkaisiin parani asukasinfojen, tutustumisen ja yhteisen tekemisen myötä.

– Selvityksemme perusteella etenkin sosiaalisessa mediassa levinneet huhut vastaanottoyksiköiden turvattomuudesta ovat vahvasti liioiteltuja. Sekä turvapaikanhakijoiden, vapaaehtoisten että henkilökunnan turvallisuudentunne vastaanottoyksiköissä on huomattavasti parempi, kuin minkä kuvan uutisia seuraamalla voisi saada, sanoo Punaisen Ristin järjestöjohtaja Marita Salo tiedotteessaan.

Kaivataan mielekästä tekemistä

Turvapaikanhakijoiden suurimmiksi huolenaiheiksi keskusteluissa vastaanottoyksiköiden henkilökunnan kanssa ovat nousseet vapaa-ajan toiminta, työ ja opiskelu.

– Turvapaikanhakijat kaipaavat mielekästä tekemistä. Kun iso joukko erilaisia ihmisiä, joista osa on vakavasti sodassa traumatisoituneita, laitetaan asumaan tiiviisti, eikä heillä ole merkityksellistä tekemistä, jotkut joukosta turhautuvat ja se vaikuttaa muiden asukkaiden mielialoihin. Näin kävisi varmasti kenelle tahansa meistäkin, sanoo Salo.

– Monissa vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijat ovat päässeet erilaisiin talkootöihin, kuten risusavottaan, lumitöihin ja auttamaan vanhusten ulkoilemisessa. Turvapaikanhakijat ovat kaikkein tyytyväisimpiä sellaisissa vastaanottoyksiköissä, joista heille löytyy tekemistä, Salo jatkaa.

Punainen Risti ylläpitää tällä hetkellä 105 vastaanottoyksikköä ympäri Suomen. Hieman yli puolet kaikista Suomen vastaanottoyksiköistä on Punaisen Ristin ylläpitämiä. Punainen Risti perustaa ja ylläpitää vastaanottoyksiköitä Maahanmuuttoviraston pyynnöstä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.