Ministeri vakuuttaa: Kansallisomaisuus ei ole myynnissä

Metsähallituksen metsätalouden liiketoiminnan yhtiöittäminen ei tarkoita valtion maiden ja vesien myyntiä, vakuuttaa maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

  • LKS 20151217 Keskustan ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen eduskunnan talousarvioistunnossa Helsingissä torstaina 17. joulukuuta 2015. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

    Keskustan ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

    ()

Ministerin mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva uusi metsähallituslaki turvaa valtion maiden virkistyskäytön nykykäytännön mukaan.

Metsätalouden yhtiöittäminen on herättänyt laajasti huolta kansalaisissa, ja 100 000 ihmistä on ilmaissut huolensa allekirjoittamalla asiaa koskevan adressin. Myös monet järjestöt ja ammattiliitot ovat vastustaneet yhtiöittämistä.

– Suomen luontoa ei olla yhtiöittämässä, eikä kansallisomaisuutemme ole myynnissä. Valtion maiden virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus turvataan tulevaisuudessakin, sanoo Kimmo Tiilikainen.

Ministeri selittää, että uudella lailla perustettava valtion metsätaloutta harjoittava tytäryhtiö olisi kokonaan Metsähallitus-liikelaitoksen omistama. Valtion maat ja vedet olisivat edelleen Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa.

– Yhtiöllä olisi oikeus käyttää metsätalouskäytössä olevia talousmetsiä liiketoiminnan harjoittamiseen, mutta tätä oikeutta se ei kuitenkaan voisi siirtää kolmannelle osapuolelle. Yhtiöstä ei voida myydä yhtäkään osaketta ilman eduskunnan hyväksyntää ja lain muuttamista, Tiilikainen muistuttaa.

Hänen mukaansa liiketoiminnassaan yhtiön pitää ottaa huomioon metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, työllisyyden edistämisen, saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset.

– Eduskunta, ministeriöt ja Metsähallituksen hallitus tulevat ohjauksellaan varmistamaan, että valtion monikäyttömetsiä käytetään näitä velvoitteita kunnioittaen, Tiilikainen vakuuttaa.

Ministerin mukaan Metsähallituksen metsätalous on tarkoitus organisoida kilpailuneutraalilla tavalla. EU:n hankintadirektiivi tulee voimaan huhtikuussa, minkä jälkeen valtio ei voi enää myöntää yksinoikeutta metsätalouden harjoittamiseen omalle yhtiölleen.

Tällöin Tiilikaisen mukaan vaihtoehtoja olisi kolme, eli lopetetaan valtion metsätalous, siirretään metsätalousmaat perustettavan osakeyhtiön omistukseen (Ruotsin malli) tai Metsähallitus luopuu nykymuotoisesta omaan lukuun harjoitetusta metsätaloudesta ja ryhtyy kilpailuttamaan alueellisia käyttöoikeussopimuksia (Kanadan malli).

– Nämä mallit ovat kaikki selkeästi heikompia kuin nyt eduskuntakäsittelyssä oleva hallituksen esitys. Valmisteltu uudistus turvaa Metsähallituksen yhtenäisyyden ja pitää valtion maat ja vedet yhtenä kokonaisuutena, Tiilikainen sanoo.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.