Voisiko ravintolat, viinit, oluet vapauttaa? Näin eduskuntaryhmät vastaavat

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat suhtautuvat myönteisesti pienpanimoiden ulosmyyntioikeuteen. Ravintoloiden aukiolon vapauttaminen ja viinien tuonti ruokakauppoihin jakavat mielipiteitä.

 • LKS 20131126 - Club Vatican -yökerhon aukioloajat (keskiviikosta sunnuntaihin klo 21-04) yökerhon ikkunassa Helsingissä 25. marraskuuta 2013. LEHTIKUVA Milla Takala

  Vain kokoomus kannattaa suoralta kädeltä ravintoloiden aukioloaikojen vapauttamista.

  ()
 • LKS 20150514 // 20130821 Olutvalikoimia ruokakaupassa. ... Beer at a supermarket. LEHTIKUVA Trond H. Trosdahl

  Kristillisdemokraatit veisi keskioluet pois ruokakaupoista.

  ()

Verkkouutiset kysyi sähköpostitse puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien kantoja viiteen ajankohtaiseen ehdotukseen, jotka liittyvät alkoholipolitiikkaan ja alkoholilainsäädännön uudistamiseen. Ryhmäjohtajia pyydettiin vastaamaan jokaiseen kohtaan joko myönteisesti tai kielteisesti ja perustelemaan vastauksensa lyhyesti.

Kysymyksiin (alla) vastasivat pyydetysti kokoomuksen Arto Satonen, perussuomalaisten Sampo Terho, vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto, RKP:n Anna-Maja Henriksson ja kristillisdemokraattien Peter Östman.

SDP:n Antti Lindtman ja keskustan Matti Vanhanen eivät vastanneet kysymyksiin erikseen vaan antoivat yhden yleisluontoisen vastauksen koko kyselyyn.

”Keskustan uusi eduskuntaryhmä ei ole vielä linjannut alkoholipolitiikkaa. Arvelen, että linjamme tulee puoltamaan sellaisia ratkaisuja, jotka suuntaavat alkoholinkäyttöä kotikäytöstä ravintolakäyttöön. Tällöin tulee suosia ratkaisuja, jotka parantavat hotelli-, ravintola- ja matkailualan kilpailukykyä suhteessa yksityiskäyttöön, jota vapaa turistituontioikeus on viimeisen vuosikymmenen aikana suosinut”, Matti Vanhanen vastaa.

Antti Lindtmanin mukaan alkoholipolitiikkaan liittyvää sääntelyä on syytä käydä tarkalla kammalla lävitse ja esimerkiksi pienpanimoiden tasavertaiset kilpailumahdollisuudet muihin toimijoihin nähden tulee huomioida.

”Alkoholipolitiikkaa pitää tarkastella ensisijaisesti koko kansanterveyden näkökulmasta. Alkoholipolitiikkaan tehtävät muutokset ovat tehokkaimpia silloin, kun linjaukset nauttivat mahdollisimman suurta kansan luottamusta”, hän toteaa vastauksessaan.

Lindtman haluaisi, että hallitus tuo ennen alkoholipoliittisen lainsäädännön kokonaisuudistusta asiasta selonteon eduskuntaan jo keväällä.

Vastaamatta jätti ainoastaan vasemmistoliiton Aino Kaisa-Pekonen. Hänen mukaansa puolueen eduskuntaryhmässä ei ole käsitelty alkoholilainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Näin Verkkouutisten kyselyyn vastattiin:

1. Ravintoloissa myytävien alkoholijuomien alv tulisi laskea samalle tasolle ravintolaruoan kanssa

Arto Satonen: – (Eduskuntaryhmällä ei ole virallista kantaa. Vastaus oma näkemys.) Ei. Alennetulle verokannalle pitää olla aina poikkeuksellisen hyvät perusteet, koska ne aina kaventavat veropohjaa.

Sampo Terho: – Eduskuntaryhmällä ei ole linjausta asiasta.

Outi Alanko-Kahiluoto: – Kyllä. Vihreä eduskuntaryhmä on esittänyt tätä muun muassa talouspoliittisessa ohjelmassamme tälle vaalikaudelle. Ravintolassa myydyn alkoholin alv:n laskeminen edistäisi ravintoloiden toimintaedellytyksiä ja loisi lisää työpaikkoja. Nykyisin viinilasin hinta nostaa suhteettomasti ravintolassa syödyn aterian hintaa. Jos ajatellaan alkoholiongelmaisia, on sosiaalisesti parempi juoda ravintolassa kuin kotioloissa, jossa esimerkiksi lapset saattavat kärsiä alkoholin liikakäytöstä.

Anna-Maja Henriksson: – Tämä on harkinnan arvoinen asia. Matalampi alkoholijuomien alv ravintoloissa voisi parantaa koko ravintola-alan kannattavuutta. On tärkeää, että myös tällä alalla syntyy uusia työpaikkoja. Monessa mielessä on myös fiksumpaa, että nautitaan alkoholia ravintoloissa ja vähennetään juomista kotioloissa.

Peter Östman: – Ei. Alkoholijuomien korkeampi alv on perusteltua muun muassa terveyshaittojen takia. Ravintoloissa juodaan usein alkoholia muutenkin kuin ruokajuomana, joten alkoholijuomien ja ruoan rinnastaminen toisiinsa ei ole järkevää.

2. Mietojen viinien myynti ruokakaupoissa tulisi sallia

Arto Satonen: – (Eduskuntaryhmällä ei ole virallista kantaa. Vastaus oma näkemys.) Kyllä.

Sampo Terho: – Kyllä. Viinit ja vahvat oluet tulisi vapauttaa myyntiin päivittäistavarakauppoihin. Suurin osa suomalaisista on alkoholin kohtuukäyttäjiä, joiden tarpeettoman holhoamisen on loputtava.

Outi Alanko-Kahiluoto: – Vihreällä puolueella ei ole tästä kantaa ja asia jakaa kansanedustajiamme.

Anna-Maja Henriksson: – Ei. Ok kuitenkin, että sallitaan kuten tällä hetkellä hyvin mietojen viinien (4-5 vol%) myyntiä ruokakaupoissa.

Peter Östman: – Ei. Viinien tuominen ruokakauppoihin lisäisi alkoholin kulutusta, myymälävarkauksia ja alaikäisten alkoholinkäyttöä kun saatavuus paranisi heikomman valvonnan vuoksi.

3. Keskiolut olisi poistettava ruokakaupoista ja sen myynti tulisi sallia vain Alkon myymälöissä

Arto Satonen: – Ei.

Sampo Terho: – Ehdottomasti ei. Perussuomalaiset eivät kannata sääntelyn ja holhoamisen lisäämistä entisestään. Olisi järjetöntä vaikeuttaa tavallisen kansalaisen mahdollisuutta hankkia vaikkapa saunaoluensa kesämökille, josta lähimpään Alkoon voi olla pitkä matka.

Outi Alanko-Kahiluoto: – Poliittisen ohjelmamme hyväksyvä puoluekokous ei ole ollut tällä kannalla. Olemme poliittisessa ohjelmassamme kannattaneet oluiden ulosmyyntiä myös ravintoloista.

Anna-Maja Henriksson: – Ei. Emme näe aihetta muuttaa nykyistä käytäntöä.

Peter Östman: – Kyllä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Karolinska Institutet ja Itä-Suomen yliopisto julkaisivat muutama vuosi sitten tutkimuksen, jonka mukaan ruokakaupassa myytävän oluen laimentaminen ja keskioluen siirtäminen Alkoon vähentäisi alkoholin kulutusta yhdeksän prosenttia ja säästäisi 350 ihmishenkeä vuodessa. Vaikutus olisi merkittävä, koska esimerkiksi liikenteessä kuolee vuosittain noin 300 suomalaista. Kun oluen saatavuus vähenisi, kulutus pienenisi ja kansanterveydelliset haitat vähenisivät. Myös alkoholista johtuvat sairaudet vähenisivät, samoin poissaolot työstä. Tämä tutkimuksen valossa keskioluen myynnin siirtäminen Alkoon olisi perusteltavissa.

4. Pienpanimoille tulisi antaa ulosmyyntioikeus

Arto Satonen: – Kyllä. Tämä voisi olla merkittävä piristysruiske pienpanimoille

Sampo Terho: – Kyllä. Pienpanimoiden toimintaedellytyksiä täytyy vahvistaa, ettei yrityksiä ja työpaikkoja menetetä. Pienpanimoiden jakelu ja myynti kärsivät nykyisestä ylisääntelystä. Pienpanimoyrittäjät tulee asettaa samalle viivalle tilaviiniyrittäjien kanssa.

Outi Alanko-Kahiluoto: – Kyllä. Esitys sisältyy vihreiden poliittiseen ohjelmaan. Tämä parantaisi pienpanimoiden toimintaedellytyksiä ja suomalaista yrittäjyyttä ja palvelisi myös asiakkaita, kun pienpanimoiden tuotteet olisivat nykyistä paremmin saatavilla.

Anna-Maja Henriksson: – Kyllä. Pienpanimoilla pitäisi olla oikeus myydä tuotteitaan.

Peter Östman: – Kyllä. Pienpanimoiden kilpailuedellytyksiä tulee parantaa. Ulosmyynti pitää kuitenkin toteuttaa asiallisesti ja muita alkoholilain säädöksiä noudattaen.

5. Ravintoloiden aukioloajat olisi vapautettava

Arto Satonen: – Kyllä. Tämä on yksi normi, joka olisi perusteltua purkaa.

Sampo Terho: – Eduskuntaryhmällä ei ole linjausta asiasta.

Outi Alanko-Kahiluoto: – Vihreiden poliittisessa ohjelmassa ei ole tästä kantaa ja vaalikoneiden perusteella asia jakaa kansanedustajiamme.

Anna-Maja Henriksson: – Tässä tulisi edetä maltillisesti. En vierasta ajatusta, että ravintoloitsijalle annetaan enemmän harkintavaltaa, mutta ei ole viisasta sallia alkoholimyyntiä aamutunneilla (klo 7-12) tai että ravintolat ovat auki ympäri vuorokauden. Täytyy muistaa, että alkoholi nostaa hyvin merkittävästi yhteiskunnan terveyskustannuksia ja sen takia ennaltaehkäisevät alkoholipoliittiset toimet ovat tarpeen.

Peter Östman: – Ei. Ravintoloiden aukioloaikojen vapauttaminen lisäisi häiriökäyttäytymistä ja poliisin työtaakkaa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.