"Suomi tarvitsee pitkän aikavälin korkeakoulu- ja tutkimuspoliittisen vision"

Suomen yliopistot UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Sivistystyönantajat esittävät, että suomalaisen korkeakoululaitoksen kehittämisen pitää perustua pitkän aikavälin visioon.

  • LKS 20160118 Aalto-yliopiston yt-neuvottelut ovat päättyneet. Tämän hetkisen arvion mukaan vähennystarve on enintään 190 henkilöä. Aalto-yliopiston pääkampus Espoon Otaniemessä maanantaina 18. tammikuuta 2016. Otaniemessä toimivat neljä tekniikan korkeakoulua, osa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Kauppakorkeakoulun kandidaattiopetus. LEHTIKUVA Emmi Tulokas

    Aalto-yliopiston pääkampus Espoon Otaniemessä.

    ()

– Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuneiden mittavien leikkausten vuoksi Suomen on kyettävä entistä määrätietoisempaan korkeakoulupolitiikkaan, joka antaa suuntaviivat korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän pitkäjänteiselle ja kokonaisuuden huomioon ottavalle kehitykselle, toteavat UNIFI, Arene ja Sivistystyönantajat kannanotossaan.

Järjestöjen mukaan Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky sekä sitä kautta syntyvä hyvinvointi edellyttävät vahvaa ja vakaata korkeakoulukokonaisuutta sekä sen tuottamaa laaja-alaista osaamista ja syvällistä sivistystä.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut haluavat luoda vision yhdessä, suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi, laajapohjaiseen vuoropuheluun perustuen.

– Korkeakoulut tekevät jo nyt aktiivista ja jatkuvasti syvenevää yhteistyötä yli sektorirajojen. Tätä myönteistä kehitystä halutaan jatkaa. Korkeakoulut ovat valmiita kumppanuuteen perustuen etsimään uudenlaisia toiminnallisia ja työnjaollisia ratkaisuja.

UNIFI, Arene ja Sivistystyönantajat toteavat, että duaalimalli on suomalaisen korkeakoulujärjestelmän vahvuus, mutta sitä on voitava soveltaa joustavasti erilaisia alueellisia ja alakohtaisia toimintamalleja hakien.

– Autonomiset korkeakoulut profiloituvat, erikoistuvat ja selkiyttävät roolejaan strategioidensa mukaisesti, korkeakoulujen jakaman yhteisen pitkän aikavälin vision puitteissa. Sillä tavoin rakennetaan kansallisesti alueiden ominaispiirteisiin ja vahvuuksiin pohjaavaa sekä yhteiskunnan tarpeiden mukaista maailmanluokan korkeakoulu- ja yliopistolaitosta.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.