Useat kunnat eivät tiedota lainkaan potilaan valinnanvapaudesta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen mukaan potilaan valinnanvapauden toteutuminen edellyttää, että toimipaikoista saatavan tiedon sisältöä, laatua ja määrää lisätään.

  • LKS 20151105 - LKS 20150218 - LKS 20140501 Mies odottaa vuoroaan terveysaseman käytävällä Helsingissä 26. marraskuuta 2013. LEHTIKUVA / MILLA TAKALA

    Potilaat ovat voineet vuoden 2014 alusta alkaen valita itse terveysasemansa.

    ()

Viraston perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimipaikkojen tiedotukseen on luotava yhteiset säännöt, joilla varmistetaan tietojen vertailukelpoisuus.

Potilaat ovat voineet vuoden 2014 alusta alkaen valita itse terveysasemansa ja erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Valinnanvapauden hyödyntäminen edellyttää viraston mukaan kuitenkin, että potilailla on riittävästi vertailukelpoista tietoa eri toimipaikkojen tarjoamista palveluista sekä niiden laadusta ja saatavuudesta.

KKV:n selvitys osoittaa, että kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilla on runsaasti tarjolla hoitopaikan valintaa koskevaa tietoa, mutta se ei palvele potilasta parhaalla mahdollisella tavalla.

– Valinnanvapauteen liittyvistä asioista kertomiseen ei ole sovittu yhtenäistä tapaa, jolloin kukin toimipaikka ilmoittaa tiedot oman organisaationsa näkökulmasta. Tämän seurauksena tietoja ei ole aina helppo löytää eikä eri toimipaikkojen tietoja pysty vertailemaan keskenään, virasto toteaa selvityksessään.

Sen mukaan useat kunnat ja muutama sairaala eivät kuitenkaan tiedota lainkaan potilaan valinnanvapaudesta, koska katsovat asian olleen jo riittävästi julkisuudessa. Kansalaisten mahdollisuudet saada tietoa valinnanmahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan potilaana riippuvatkin viime kädessä siitä, minkä kunnan asukkaita he ovat.

Selvityksen mukaan on tärkeää, että terveydenhuollon toimipaikkojen tiedotukseen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa luodaan koko maan kattavat, läpinäkyvät, yhteismitalliset ja vertailukelpoiset säännöt.

Tiedotuksen on lisäksi oltava ajantasaista ja kaikkien saatavilla.

– Verkkosivuilla julkaistut tiedot eivät tavoita kaikkia potilaita, koska suuri osa terveysasemien asiakkaista on iäkkäitä henkilöitä, jotka eivät käytä sähköisiä palvelukanavia. He jäävät hoitohenkilökunnalta, esitteistä ja informaatiolehtisistä sekä paikallismediasta saamiensa tietojen varaan, virasto toteaa.

KKV:n mielestä sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus lisää entisestään tarvetta kehittää potilaan valinnanvapautta tukevaa tietoa ja tiedon jakelua.

– Potilaan ja toimivan kilpailun näkökulmasta on myös tärkeää, että julkisille, yksityisille ja kolmannen sektorin terveydenhuoltopalvelujen tuottajille luodaan yhteiset pelisäännöt palveluiden markkinointiin.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.