KHO:n mukaan islamista kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uusi peruste on selvitettävä huolellisesti

Islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden uusi turvapaikkaperuste edellyttää huolellista selvittämistä, toteaa Korkein hallinto-oikeus.

  • Korkein hallinto-oikeus KHO logo Helsingissä 15. tammikuuta 2016. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

    Korkein hallinto-oikeus Helsingissä.

    ()

Monet Iranista, Irakista ja Afganistanista tulleet islaminuskoiset turvapaikanhakijat ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyn edetessä perustelleet kansainvälisen suojelun tarvetta Suomessa tapahtuneella kristinuskoon kääntymisellä.

– Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeudet joutuvat tällöin huolellisesti arvioimaan heidän muuttunutta tilannettaan, Korkein hallinto-oikeus (KHO) toteaa.

KHO on alkaneen vuoden aikana antanut tapauksista useita päätöksiä, joiden taustalla on muun ohella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen palautuskieltoa koskeva oikeuskäytäntö.

KHO antoi perjantaina vuosikirjapäätöksen, joka koskee iranilaista turvapaikanhakijaa. Hakija ei ollut kääntynyt kristinuskoon vielä siinä vaiheessa, kun Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hänen hakemuksensa. Hakija toimitti kuitenkin hallinto-oikeuteen uutta aineistoa, muun muassa kastetodistuksen, ja vaati siellä suullista käsittelyä kääntymisensä aitouden selvittämiseksi.

Hallinto-oikeus ei järjestänyt suullista käsittelyä, vaan ratkaisi asian kirjallisen aineiston perusteella. Näin hakija sai myönteisen turvapaikkapäätöksen. Maahanmuuttovirasto haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta sillä perusteella, että islamista luopumisen selvittämisestä tarvitaan ylimmän tuomioistuimen ennakkopäätös.

KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeuteen suullista käsittelyä ja uudelleen ratkaisemista varten.

KHO katsoo päätöksessään muun ohella, että turvapaikanhakijan uskottavuuden arviointi edellyttää valitusvaiheessa hakijan itsensä ja mahdollisten todistajien suullista kuulemista. Näin on varsinkin silloin, kun kyse on uskonnollisen kääntymisen aitoudesta.

Koska asian selvittäminen hallinto-oikeudessa ei ollut ollut riittävää, KHO kumosi päätöksen. Uskonnollista kääntymistä ei voida ottaa kansainvälisen suojelun perusteeksi ilman, että on riittävällä tavalla selvitetty kääntymisen aitoutta niin omantunnonkysymyksenä kuin elämäntapanakin, KHO perustelee päätöstään.

KHO on tämän vuoden aikana myöntänyt valitusluvan vastaavissa tapauksissa myös 31 irakilaiselle tai afganistanilaiselle turvapaikanhakijalle.

Iranin ohella myöskään Irakia ja Afganistania koskevan maatiedon perusteella ei voida sulkea pois sitä, että islamista luopuminen ja kristinuskoon kääntyminen aiheuttaa hakijalle kansainvälisen suojelun tarpeen. Näissä tapauksissa turvapaikanhakijat ovat esittäneet selvitystä kääntymisestään vasta asian edettyä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Kun Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus eivät olleet näin ollen lainkaan käsitelleet islamista luopumista ja kristinuskoon kääntymistä turvapaikan hakemisen perusteena, KHO ei ottanut uutta perustetta ylimpänä muutoksenhakutuomioistuimena heti ratkaistavakseen vaan palautti asiat Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäviksi.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.