Helsinki haluaa metropolialueesta oman itsehallintoalueen

Hallituksen kaavailema koko Uudenmaan maakunnan itsehallintoalue on liian laaja eikä ota huomioon Helsingin metropolialueen erityispiirteitä, katsoo Helsingin kaupunki.

  • LKS 20141008 Helsingin kaupungintalo keskiviikkona 8. lokakuuta 2014. Helsingin vuoden 2015 talousarvioehdotus esiteltiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. LEHTIKUVA Sami Halinen

    Helsingin kaupungintalo.

    ()

– Helsingin kannalta luontevampi pohja itsehallintoalueelle olisi Uudenmaan maakuntaa suppeampi metropolialueen itsehallintoalue, Helsingin kaupungin päätöksentekoon tulevassa esityksessä periaatepäätökseksi sanotaan.

Periaatepäätös tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn ensi maanantaina, ja se viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi 3. helmikuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet kunnilta lausuntoja hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.

– Helsingin metropolialueella on laaja väestöpohja ja tiivis yhdyskuntarakenne, jotka mahdollistavat muusta maasta poikkeavat ratkaisut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, Helsingin päätöksentekoon tulevassa ehdotuksessa sanotaan.

Ehdotuksessa huomautetaan, että metropolialueella on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen kannalta riittävä osaaminen, henkilöstö, voimavarat ja toimivat markkinat.

Päätösehdotuksen mukaan hallituksen esittämä ratkaisu, jossa perustana on 18 itsehallintoaluetta, 15 sote-aluetta ja 12 päivystyksen sairaalayksikköä, on hallinnollisesti epäselvä. Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistuksen kytkeminen sote-ratkaisuun uhkaa sote-uudistuksen tavoitteita.

Helsinki ei pidä tarkoituksenmukaisena siirtää tässä yhteydessä itsehallintoalueille muita kuntien tehtäviä kuin sosiaali- ja terveyspalvelut.

– Jatkovalmistelussa tulee määritellä selkeästi itsehallintoalueille siirtyvien sote-tehtävien ja kunnille jäävien tehtävien rajat, eikä kunnille pidä määrätä sellaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä, joiden hoitamisen edellytykset poistuvat uudistuksen myötä, ehdotuksessa sanotaan.

Helsinki pitää riskinä myös veroasteen nousua.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.