Tavoitteena kehittää uusia täsmälääkkeitä verisyöpien hoitoon

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM:n syöpätutkijat ovat sopineet uudesta tutkimusyhteistyöhankkeesta lääkeyhtiö Pfizerin kanssa.

  • lääkkeet potilas sairaala

    Syövän hoidossa on saavutettu merkittäviä läpimurtoja viime vuosina.

    ()

Tutkimusyhteistyön tavoitteena on tuoda uusia täsmälääkkeitä erityisesti verisyöpien hoitoon. FIMM:n tutkijat testaavat kehitteillä olevien lääkkeiden tehoa verisyöpäpotilaiden syöpäsoluihin.

Syövän hoidossa on saavutettu merkittäviä läpimurtoja viime vuosina. Uusia täsmälääkkeitä on voitu kehittää syöpiin, joissa on tunnistettu syövän syntyyn vaikuttava geenimuutos. Täsmälääke kohdistuu tällöin syövän taustalla oleviin perusmekanismeihin.

Toinen merkittävä uusi ryhmä ovat syövän täsmälääkkeet, jotka lisäävät elimistön immuunipuolustuksen kykyä torjua syöpäkasvaimia. Molemmissa tapauksissa on tärkeää kyetä kohdistamaan täsmälääkkeet niistä parhaiten hyötyville potilaille.

FIMM:n ja Pfizerin tutkimusyhteistyön tavoitteena on seuloa lääkeaineaihioiden joukosta lupaavimmat jatkotutkimuksiin.

Tutkimusyhteistyössä hyödynnetään FIMM:n ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan syöpäkeskuksen tutkijoiden kehittämää tehoseulontamenetelmää, jonka avulla voidaan nopeasti selvittää useiden satojen lääkeaineiden teho.

Hankkeessa lääkkeiden tehoa ja vaikutusmekanismeja selvitetään syöpäsolujen avulla. Tutkimus voi myöhemmin johtaa kliiniseen vaiheeseen, jossa selvitetään lääkeaineiden soveltuvuutta potilaiden hoitokeinoksi.

Tutkimushanke etsii ratkaisuja tämänhetkisiin syöpätutkimuksen keskeisiin haasteisiin. Syövän hoitoa kehitetään jatkuvasti yksilöllisempään suuntaan. Syövän biologiset ominaisuudet pyritään selvittämään mahdollisimman tarkkaan ja hoito räätälöimään tämän tiedon perusteella.

– Parempia syöpälääkkeitä tarvitaan edelleen kipeästi. Yhteistyöhankkeidemme päämäärä onkin nopeuttaa lääkekehityksen varhaisia vaiheita, jotta lääkeaihioista saadaan tehokkaammin valittua parhaat jatkotutkimuksiin. Lisäksi haluamme oppia tunnistamaan ne syövät, joihin juuri tämä kyseinen lääke tehoaa, kertoo tutkimusyhteistyöstä vastaava vanhempi tutkija Maija Wolf FIMM:sta.

Suomessa on yliopistojen ja keskussairaaloiden yhteistyönä perustettu useita biopankkeja, joihin kerättävät potilaista peräisin olevat näyteaineistot tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia myös uusien lääkkeiden kehitykseen.

Helsingin yliopistolla on myös aiempia kokemuksia yhteistyöstä Pfizerin kanssa. Esimerkiksi FIMM:n Krister Wennerbergin tutkimusryhmän, HYKS Syöpäkeskuksen ja Pfizerin tutkijoiden aiemmassa yhteisessä tutkimushankkeessa osoitettiin munuaissyövän hoidossa käytettävän lääkkeen tehoavan myös tietynlaisiin vaikeasti hoidettaviin leukemioihin.

Tämä läpimurtolöydös julkaistiin arvostetussa Nature-tiedelehdessä viime vuonna.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.