EK ei kannata ammatillisen koulutuksen siirtämistä maakuntiin

Elinkeinoelämän keskusliitto esittää ammatillisen koulutuksen siirtämistä osakeyhtiömalliin.

  • LKS 20121203 Kokkikopiskelijoita  ravintolakoulu Perhon keittiössä 20. marraskuuta 2012. LEHTIKUVA Jarno Mela

    EK:n mukaan nykyinen järjestämislupamalli toimii Suomessa hyvin.

    ()

Elinkeinoelämän keskusliitto ei kannata julkisuudessa ollutta ehdotusta, jossa ammatillinen koulutus siirrettäisiin maakuntien järjestettäväksi. EK:n tiedotteessa todetaan, ettei koulutukseen tarvita väliportaan hallintoa. Sen sijaan koulutuksen järjestäjille tulisi luoda edellytykset taata mahdollisuudet nykyistä ketterämpään toimintaan.

EK:n mielestä nykymuotoinen malli, joka perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupaan, on toimiva. Mallissa rahoitus ohjautuu valtiolta suoraan koulutuksen järjestäjille. Rahojen ohjautumista oikeaan paikkaan ei voida EK:n mielestä varmistaa, mikäli itsehallintoalue päättää mikä osuus rahasta ohjataan sote-palveluihin tai ammatilliseen koulutukseen. Erityisesti niin sanottujen pienten alojen koulutustarjontaa valtakunnallisesti koordinoida, jotta järjestäjäverkko ja koulutustarjonta vastaa eri toimialojen osaamis- ja koulutustarpeisiin.

EK esittää, että ammatillinen koulutuksen rahoitus tulisi siirtää kuntien valtionosuusjärjestelmästä suoraan valtionrahoitukseen ja osakeyhtiömalliin, kuten ammattikorkeakouluissa on jo tehty.

"Siirtymällä osakeyhtiömalliin olisi mahdollista lisätä elinkeinoelämän edustusta ammatillisen koulutuksen järjestäjien hallituksissa, kuten ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Jo tällä hetkellä noin 70 prosenttia ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on yksityisiä", toteaa osaamisen ja kasvun johtaja Riikka Heikinheimo EK:sta.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.