Lukiolaiset puhelinten käytöstä: Täyskielto ei toimi

Suomen Lukiolaisten Liiton mielestä on ongelmallista, jos kaikkia oppilaitoksia ala-asteesta lukioon ohjataan laatimaan samankaltaiset järjestyssäännöt.

  • LKS 20150122 LKS 20140919 Hallituksen sivistyspoliittinen ministeriryhmä yritti perjantain kokouksessaan löytää lukion uusista tavoitteista ja oppituntijaosta sopu. Lukiolainen puhumassa matkapuhelimeen Etu-Töölön lukion käytävällä Helsingissä perjantaina 19. syyskuuta 2014. LEHTIKUVA Jari Lam

    Lukiolainen puhuu matkapuhelimeen Etu-Töölön lukion käytävällä Helsingissä.

    ()

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) ei ole tyytyväinen keskusteluun, joka koskee puhelinten käyttöä kouluissa.

Viime päivinä julkisuudessa on keskusteltu puhelinten käytöstä kouluissa. Tässä yhteydessä Opetushallituksen oppilaitoksia varten valmistelemat järjestyssääntöohjeet ovat nousseet esiin. Sekä perusasteelle että toiselle asteelle tarkoitetut ohjeet antavat esimerkkejä siitä, millaisia määräyksiä kouluissa voidaan antaa muun muassa puhelimiin liittyen.

Liitto pitää harmillisena sitä, että asiasta käydyssä keskustelussa järjestyssäännöt on nähty lähinnä vain keinona ojentaa kurittomia lapsia ja nuoria.

Liitto haluaa muistuttaa, ettei koulun järjestyssääntöjen tarkoitus ole näyttää oppilaille ja opiskelijoille ylhäältä päin, mikä heidän paikkansa kouluyhteisössä on.

Liiton mukaan pelkkien kieltojen listaamisen sijaan kyse on koko oppilaitoksen yhteisestä sopimuksesta, jolla pyritään tekemään koulusta viihtyisä ja turvallinen ympäristö kaikille siellä toimiville.

– Esimerkiksi puhelinten käyttöön liittyvät säännöt tulisi ehdottomasti muotoilla yhdessä opiskelijoiden kanssa, toteaa SLL:n puheenjohtaja Elli Luukkainen tiedotteessaan.

– Puhelimet ovat kiinteä osa arkea niin kodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin, eikä yksipuolinen täyskielto siksi toimi. Tärkeintä olisi pohtia yhdessä, millaisia järkeviä käyttötapoja puhelimille on ja miten niitä voidaan käyttää esimerkiksi opetuksen tukena, Luukkainen kertoo.

Liiton mielestä on ongelmallista, jos kaikkia oppilaitoksia ala-asteesta lukioon ohjataan laatimaan samankaltaiset järjestyssäännöt.

– Toisen asteen opiskelijoilla vastuu omasta oppimisesta on selvästi suurempi. Siksi monet kiellot eivät ole sovellettavissa lukioon, vaan ne rajoittavat turhaan vastuun edellyttämää vapautta, Luukkainen jatkaa.

Hänen mukaansa vastuuta on kannettava puolin ja toisin.

– Toki opiskelijoilla on velvollisuutensa: lain mukaan lukiolainen ei saa häiritä opetusta,ja hänen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti. Järjestyssääntöjä laadittaessa on puolestaan sitten huolehdittava siitä, etteivät niihin kirjattavat kiellot ylitä näitä velvollisuuksia. Myös puhelinten suhteen on keskityttävä nimenomaan niiden häiritsevään käyttöön ja vältettävä ylilyöntejä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.